Dit jaar is het thema van Justitia “GEN-Z”! Generatie Z is geboren tussen 1995 en 2015 en groeit op tijdens de recessie – een roerige tijd met veel sociale onrust over gelijke rechten en middelen. Generatie Z kent geen wereld zonder internet en sociale media, en is bovendien de eerste generatie die geconfronteerd wordt met de gevolgen van klimaatverandering. Dat heeft deze generatie pragmatisch en autonoom gemaakt. Generatie Z droomt niet, maar doet. Ze zijn gemotiveerd om iets van de toekomst te maken en daar is verandering voor nodig. Niet alleen door in grote getalen op de Dam te gaan staan. Verandering komt van binnenuit. Zo ook in de advocatuur.

Een groot deel van de nieuwe advocaat-stagiaires die zijn gestart in 2020 en 2021, behoort tot deze nieuwe generatie of heeft in ieder geval te maken met de veranderingen die GEN-Z teweegbrengt. Veel van die veranderingen zijn al merkbaar en zullen zich vroeg of laat manifesteren in de advocatuur, maar ook in het privéleven van de jonge advocaten. De huidige gezondheidscrisis versterkt dat verlangen naar verandering des te meer. Genoeg redenen om stil te staan bij Generatie Z en de onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Website by Webroots