Berend Roorda

“Berend Roorda is universitair hoofddocent aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2019 werd hij daar uitgeroepen tot docent van het jaar. Binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid doet en begeleidt Roorda onderzoek naar het spanningsveld dat zich voordoet in de huidige pluriforme samenleving tussen enerzijds vrijheidsrechten en anderzijds de handhaving van de openbare orde. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar de demonstratievrijheid, een onderwerp waarop hij in 2016 is gepromoveerd.

Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht Roorda in 2015 of er een noodzaak bestaat om de Nederlandse demonstratiewet – de Wet openbare manifestaties – aan te passen. Naar aanleiding van zijn onderzoeksresultaten heeft de minister aangekondigd de wet te gaan wijzigen. Op verzoek van diezelfde minister heeft Roorda in 2021 met een door hem aangestuurd team van onderzoekers vervolgonderzoek verricht naar recente demonstratierechtelijke vraagstukken.

Roorda’s expertise wordt herhaaldelijk ingewonnen door justitie, politie en gemeenten. Zo maakte hij onderdeel uit van de Landelijke Reflectiekamer van het OM in de zogenaamde ‘blokkeerfriezenzaak’. Roorda is gastdocent bij de Politieacademie en de SSR – het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het OM – en auteur van Tekst&Commentaar bij de Wet openbare manifestaties.

Daarnaast is Berend Roorda bekend van zijn judo carrière. Tot driemaal toe werd hij Nederlands kampioen in de klasse tot 100kg.”

Eva Rovers

“Kruispunten bezetten, voor dood gaan liggen op straat, of jezelf vastlijmen aan het kantoor van een oliebedrijf. Burgerlijke ongehoorzaamheid kent vele vormen. Heeft het nut? Werkt het? Waarom grijpen mensen naar dit soort radicale protesten als er ook een rechtssysteem is dat misstanden kan corrigeren?

Schrijver Eva Rovers deed onderzoek naar manieren van effectief protest en schreef daarover het boek: Practivisme. Een handboek voor heimelijke rebellen. Maar ze liet het niet bij theorie: vanuit haar gevoel van machteloosheid over de klimaatcrisis sloot ze zich aan bij verschillende protestbewegingen en ontdekte dat er talloze vormen van protest en burgerlijke ongehoorzaamheid zijn. Voor iedereen is een rol weggelegd, ook als je introvert bent of niet van massale protesten houdt.

In haar talk deelt Eva de lessen die zij leerde: een crashcourse voor iedereen die de wereld wil verbeteren, maar niet precies weet hoe.

Eva Rovers is schrijver en mede-oprichter van Bureau Burgerberaad – een organisatie die pleit voor de instelling van klimaat-burgerberaden waarin gelote inwoners meepraten en meebeslissen over klimaatbeleid. Bij De Correspondent publiceerde zij onlangs een pamflet over de noodzaak van burgerberaden in Nederland: Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie.”

Anne Krul

“Anne Krul is beeldend kunstenaar, schrijver, dichter en activiste. Zij was jaren lang actief bij ZAMI, een organisatie voor zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen, met als doel het bewustzijn en de identiteit van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland te versterken. In 2020 ontving Anne Krul de De Bob Angelo Penning van het COC Amsterdam. Ze ontving de Penning voor haar 40 jaar baanbrekende inzet voor LHBTI-mensen van kleur.

Anne Krul was in de jaren 90 actief in verschillende lhbti+- en vrouwenorganisaties zoals Strange Fruit the Real: een organisatie voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transjongeren met verschillende culturele achtergronden. Strange Fruit was een Nederlands queercollectief dat van 1989 tot 2002 actief was in Nederland. Het queercollectief had een focus op een niet-hiërarchische zelfhulpbenadering en bood ondersteuning zonder de rol van experts op zich te nemen. Met het organiseren van praatgroepen voor gelijkgestemden beoogde het collectief aan de hand van creatief activisme, kunst en poëzie maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.”

Shirin Musa

“Shirin Musa zorgde voor de erkenning van het begrip huwelijkse gevangenschap in het Wetboek van Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek.  Shirin was burgerlijk gescheiden, maar haar man wilde niet meewerken aan de ontbinding van het islamitisch huwelijk. Via een kort geding sommeerde de rechter haar man om mee te werken aan een islamitische scheiding. Dit leidde tot de oprichting van Femmes for Freedom (FFF) in 2011.

FFF heeft verschillende succesvolle campagnes gevoerd voor het verbod op maagdenvliesoperaties, hulpverlening voor slachtoffers van huwelijksdwang en erkenning van armoede als gevolg van verblijf in de vrouwenopvang. Thans voert FFF campagne voor de erkenning van huwelijkse uitbuiting in de wet.

Shirin Musa heeft een brede ervaring in impactvolle grassroots activisme, publiekscampagnes, politieke lobby, internationale betrekkingen en belangenbehartiging. Afgelopen jaren heeft Shirin meerdere prijzen mogen ontvangen voor haar onvermoeibare inzet en grote resultaten voor meisjes en vrouwen. In 2018 riep het blad Opzij haar uit als de meest invloedrijke vrouw in de non-profit sector. Shirin’s werk staat internationaal ook onder de aandacht. Zo besprak de Franse senaat in 2021 een amendement om huwelijkse gevangenschap strafbaar te stellen.”

Laurens Ham

“Laurens Ham is neerlandicus, essayist en dichter. Hij werkt als docent en onderzoeker Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en publiceerde de afgelopen jaren uiteenlopende boeken, waaronder de dichtbundel Mijn grote schuld (2017) en het non-fictieboek Op de vuist (2020).

Laurens is in het bijzonder geïnteresseerd in hoe individuen – schrijvers, muzikanten, gewone burgers – invloed proberen uit te oefenen op de politiek, het (cultuur)beleid en instituties. Zo werkt hij momenteel aan een onderzoeksproject over de rol van schrijvers in het naoorlogse Nederlandse literatuurbeleid, en leidde hij in 2020 en 2021 een onderzoeksproject naar de effecten van de coronacrisis op de Nederlandse boekensector.

Ook zijn interesse in protestliedjes en activisme is met deze interesse in inspraak verbonden. Met Op de vuist schreef Laurens een geschiedenis van ruim een halve eeuw politiek en protestliedjes in Nederland: van provo via de krakers tot het antiracisme en de boerenprotesten, altijd zijn Nederlandstalige liedjes een belangrijk middel geweest om te protesteren en de publieke opinie te beïnvloeden.”

Benjamin Fro

“Benjamin Fro (1994, eigen naam Adam Bais) is een Amsterdamse singer-songrapper. Met zijn muziek brengt hij je in beweging maar zijn woorden laten je ergens bij stil staan. Als er iets vreselijks is gebeurd, of iets vreselijks leuks. Benjamin kan met zijn gevoel voor rijm, dubbelzinnigheid en dynamische performance mensen aan het denken zetten en in actie brengen.

Wegens zijn rebelse, geëngageerde en soms net iets te eerlijke insteek is hij een graag geziene spreker op de meer maatschappelijke evenementen. Om deze reden heeft hij projecten mogen doen voor o.a. Ikea Foundation, Movies That Matter, Mediawijzer en Gemeente Amsterdam. Ook was hij gevraagd om een speciaal vrijheidsgedicht te schrijven voor het 5voor5 Mei moment op Bevrijdingsdag.

Ondanks zijn vrij jonge leeftijd kan de woordkunstenaar inmiddels trots zijn op meer dan 500.000 streams, features in films en televisieseries, verschillende viral gedichten, een hit in Polen en honderden optredens als zanger, rapper, dichter, wrap-up artiest en presentator.

In 2019 bracht Benjamin Fro de EP In the City uit, over identiteit, gentrificatie, liefde en spiritualiteit in een wereld waar geld en status boven alles gaat. In 2020 volgde zijn EP I Love Them.”

Website by Webroots