Het thema van Justitia 2019 is “Fake News“. Fake News beïnvloedt bewust en onbewust in toenemende mate het dagelijkse leven. Het creëren van een nieuwe werkelijkheid is aan de orde van de dag. Niet alleen vanuit journalistieke en politieke hoek speelt de vraag naar de invloed van Fake News. Juist ook in de Nederlandse rechtszaal, waar de zoektocht naar de waarheid zich afspeelt, is het belangrijk om feit van fictie te kunnen onderscheiden. Bij de verspreiding van Fake News komen diverse vragen op. Is de Nederlandse burger voldoende in staat om echt van nep te onderscheiden? Wat is de invloed van Fake News op de democratische rechtsstaat? Hoe wapenen we ons tegen ongewenste beïnvloeding als gevolg van dit fenomeen?

Tijdens de pleitwedstrijden, het nieuwe symposium (in samenwerking met Lawyers for Lawyers) en het hoofdprogramma op 24 mei 2019 zal uitgebreid worden stilgestaan bij de invloed en bestrijding van Fake News en daaraan gerelateerde vragen.

Thema Justitia 2019 – Fake News

Website by Webroots