Dagvoorzitter

Tim Hofman

De actuele onderwerpen die Gen Z bezighoudt zijn de kundig journalist en presentator van (o.a.) de programma’s De Staat van het Klimaat en #BOOS niet vreemd. Op vrijdag 24 september 2021 zal dan ook niemand minder dan Tim Hofman het seminar in goede banen leiden.

 

Sprekers

Femke Halsema

Femke Halsema is sinds 12 juli 2018 de burgemeester van Amsterdam. Eerder was zij van 1998 tot 2011 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens GroenLinks. Van 2002 tot 2010 was zij fractievoorzitter en politiekleider van die partij en schreef zij door de jaren heen ook verschillende boeken. Klimaat, diversiteit en gelijkheid heeft Halsema hoog in het vaandel staan. Zij moet zich als bestuurder dan ook regelmatig over dit soort maatschappelijk actuele onderwerpen buigen (zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse Black Lives Matters protesten in 2020 of de klimaatdemonstraties), niet alleen vanuit een politiek perspectief, maar ook vanuit een juridisch perspectief.

Marjan Minnesma

 Marjan Minnesma is directeur en oprichter van  Stichting Urgenda. Marjan studeerde bedrijfskunde, filosofie en rechten. Zij werkte bij Novem (het huidige RVO) en Greenpeace. Daarnaast werkte ze tien jaar aan verschillende universiteiten. De rode lijn in haar carrière is het streven naar een duurzamere samenleving. Met de welbekende Urgenda-zaak ging Marjan Minnesma Gen Z al voor. Met deze zaak bereikte ze dat de Nederlandse overheid werd verplicht om ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met een kwart is gedaald ten opzichte van 1990. De klimaatzaak was wereldwijd de eerste in zijn soort en staat internationaal volop in de belangstelling.

© Josje Deekens
© Josje Deekens

Charlotte Perquin-Deelen

Charlotte Perquin-Deelen is advocaat bij Dirkzwager. Naast haar praktijk is zij verbonden als fellow en docent aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit), is zij toezichthouder bij Stichting Extra Zorg Samen en redactiesecretaris van Tijdschrift Ondernemingsrecht. Zij promoveerde op 14 januari 2020 op het multidisciplinaire proefschrift ‘Biases in de Boardroom en de Raadkamer’. Ze onderzocht hoe ‘beslissers’ tot hun besluiten komen en in hoeverre ze zich hierbij laten leiden door onbewuste vooroordelen. Charlotte Perquin-Deelen adviseert onder meer bedrijven met betrekking tot diversiteit op de werkvloer. Tijdens Justitia 2021 zal zij de juridische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie binnen het bedrijfsleven en de advocatuur belichten.

 

© Babet-Hogervorst
© Babet-Hogervorst

Huib Modderkolk

Huib studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast voltooide hij de duale master Journalistiek en Media aan de UvA. Vanaf 2008 werkte hij bij NRC Handelsblad en tegenwoordig bij de Volkskrant. Zijn jarenlange onderzoek naar de digitale wereld resulteerde in september 2019 in het boek ‘Het is oorlog maar niemand die het ziet’. Het boek leidde in juli 2019 zelfs tot een kort geding door de AIVD tegen Modderkolk om te voorkomen dat informatie over een inlichtingenoperatie openbaar zou worden.

© Ruud Pos
© Ruud Pos

Kadir van Lohuizen

 Kadir van Lohuizen is fotojournalist en meervoudig winnaar van World Press Photo-prijzen en van de Zilveren Camera. Kadir van Lohuizen stelt met zijn foto’s veel maatschappelijke problemen aan de kaak, zoals  de langetermijnprojecten op de zeven rivieren van de wereld, de zeespiegelstijging, de diamantindustrie en migratie in Amerika. In 2000 en 2002 was Kadir jurylid van de World Press Photo-wedstrijd en zat hij in de raad van toezicht van stichting World Press Photo. In 2018 werd Kadir van Lohuizen samen met zijn collega Yuri Kozyrev met het winnen van de prestigieuze Carmignac award in staat gesteld om simultaan naar de Noordpool af te reizen om daar de verstrekkende gevolgen van het veranderende klimaat vast te leggen: de foto- en filmreportage ‘Arctic: New Frontier’. Met zijn werk ‘Where Will We Go’ gaat Kadir in op de effecten van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel op de bewoonbare wereld.

©LOK by Stanley Greene
©LOK by Stanley Greene

Wouter Hins

Wouter Hins is sinds 2007 als hoogleraar Mediarecht verbonden aan het centrum voor Recht en Digitale Technologie, eLaw van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het onderzoek van Hins gaat over uiteenlopende aspecten van het mediarecht: vrijheid van meningsuiting, privacy, Mediawet, Telecommunicatiewet en openbaarheid van bestuur. Regelmatig annoteert hij uitspraken van nationale en Europese rechters die de media betreffen. Hij benadert deze aspecten van het mediarecht soms ook uit staats- en bestuursrechtelijk perfectief. Dit laatste is niet zo gek omdat Hins na zijn studie ook als beleidsambtenaar bij het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk heeft gewerkt.

Website by Webroots