Info voor eerstejaars

Net als andere jaren is het bijwonen van het seminar een verplicht onderdeel voor alle advocaten in het eerste jaar van hun stage. De overige onderdelen zijn niet verplicht. De Jonge Balie Lezing op woensdag geldt wel als Jonge Balie Lezing in het kader van de advocaat-stage.

Website by Webroots