Kantoorbijdragen en sponsoren

Speciale dank gaat uit naar de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Orde van Advocaten en in het bijzonder naar mr. E.J. Henrichs en mevrouw mr. A.S. Reijnders-Sluis, het bestuur van de Jonge Balie Amsterdam, het bestuur van Justitia 2019, mr. C.E. du Perron, mr. C. Wiertz-Wezenbeek, alle deelnemers van de Amsterdamse pleitwedstrijden, alle sprekers en artiesten, Sytze Wiersma, de Registratiebalie, A’DAM Toren, Het Sieraad, VondelparkCS en, last but not least, de kantoren van de bestuursleden. Justitia 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige kantoorbijdragen en sponsoring van de advocatenkantoren te Amsterdam.

Website by Webroots